หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง​
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง​

admin cpg
2021-04-19 11:49:54


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์  กองนโยบายและแผน ชั้น 4
อาคาร 32