งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตฯ


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตฯ

ติดต่อ 02-1601571

ปี 2566

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

ปี 2565

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ / ใบคำร้อง / ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กฏหมาย

ประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตฯ