หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ขยายเวลารับสมัครนิติศาสตร์ภาคพิเศษ
ขยายเวลารับสมัครนิติศาสตร์ภาคพิเศษ

admin cpg
2021-09-03 10:35:49


ขยายเวลารับสมัครนิติศาสตร์ภาคพิเศษ

#ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่30กันยายน2564 สำหรับผู้สนใจต้องการปรับเปลี่ยนสายงาน ปรับตำแหน่งและอื่นๆ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมาแล้ว จบสาขาไหนมาก็เรียนได้ และเรียนเพียง 2 ปีครึ่ง ก็สำเร็จการศึกษา


#ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยสแกน QR CODE เข้ากลุ่มสอบถามพูดคุยและสมัครเรียน
#หรือสมัครออนไลน์ผ่านลิ้งนี้ >>>>>
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfLkeK22wLF7u.../viewform
#ภูมิใจที่เรียนนิติศาสตร์สวนสุนันทา#ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่30กันยายน2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร์

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73