หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่น) จาก​ นางสาวเอมวิกา มั่นทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่น) จาก​ นางสาวเอมวิกา มั่นทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

admin cpg
2021-11-04 19:02:23


(การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่น) จาก นางสาวเอมวิกา มั่นทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้เลือกฝึกงานที่ " ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ " 

????????‍????ระยะเวลาการฝึกงาน????????‍????

            การฝึกงานอยู่ในระยะวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน โดยได้จัดสรรให้ฝึกงานในฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ 

????????‍????การปฏิบัติงาน????????‍????

          ด้วยในระยะเเรกๆที่เข้าไปฝึกงานนั้น เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 พี่ๆเจ้าหน้าที่ในฝ่ายมีการเวียนกันมาทำงานเพื่อลดการติดต่อเเละเเออัดกันมากเกินไป ซึ่งทำให้ช่วงเเรกได้เจอกับพี่ๆในฝ่ายเเบบสลับกันไปมา เเต่พอสถานการณ์โอเคก็ได้กลับมาทำงานเเบบเต็มรูปแบบได้เจอพี่ๆทุกคนจนครบ พี่ๆในฝ่ายใจดีมากๆ มีการสอนงานเราทุกอย่าง ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายในเเต่ละวันมีความหลากหลายเเต่ส่วนใหญ่จะได้เจองานเอกสารจนเกือบทุกวัน เช่น  การพิมพ์หนังสือราชการ,การถ่ายเอกสาร , เเสกนเอกสาร , การเวียนเอกสารให้กับ อปท.ที่อำเภอเมืองเป็นหน่วยงานดูเเล ,การออกเลขหนังสือ , การลงรับหนังสือ , การเวียนหนังสือให้กับฝ่ายต่างๆในหน่วยงาน  , การรับคำร้องขอชี้เเนวเขต , การรับเอกสารปิดประกาศ , การรับเอกสารขอออกนอกเคหะสถาน(เวลาเคอร์ฟิว)

ซึ่งส่วนใหญ่งานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นงานด้านเอกสาร ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบคอบอย่างมากในการทำงาน ซึ่งปัญหาที่เจอ เช่น

            - ในระยะเเรกๆการพิมพ์เอกสารเรายังขาดความรอบคอบ พิมพ์ข้อมูลตกไปบ้าง หรือพิมพ์คำผิดไปบ้าง 

            - การถ่ายเอกสาร  ด้วยความยังไม่ชินกับเครื่องถ่ายก็มีการวางกระดาษผิดบ้าง ถ่ายเอกสารออกมาตีลังกาบ้าง(ทุกอย่างคือการเรียนรู้จริงๆค่ะ55555)

          โดยในงานต่างๆที่ได้ทำนั้นจะมีพี่ๆในฝ่ายหรือพี่ฝ่ายอื่นๆคอยบอกคอยสอนตลอด (ถือว่าไม่เคยเหงาเลย555)  เเละที่สำคัญมากเลยของการฝึกงาน งานบางอย่างได้ใช้ทฤษฎี ความรู้จากในห้องเรียน ได้นำมาใช้จริง ซึ่งทำให้เราเข้าใจงานมากขึ้น เเบบเราเคยเจอในห้องเรียนเเล้วพอมาเจอของจริงเลยเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  

????????‍????สิ่งที่ได้จากการฝึกงาน????????‍????

            จากการฝึกงานได้เรียนรู้ถึงการทำงานของระบบราชการจริงๆ ได้เห็นการทำงานตามลำดับขั้นตอนเเบบในวิชาเรียนที่เราเรียนมา ได้ฝึกความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง ได้รู้จักการเข้าสังคม การเข้าหาผู้ใหญ่  ได้ฝึกความรอบคอบ การมีสติในการทำงานมากๆ การจดจำข้อมูล หรือข้อความต่างๆ เเละยังได้เรียนรู้การประสานงานกันในหน่วยงาน การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

           สำหรับการฝึกงานครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเเละในหน่วยงานทุกๆคน ที่คอยสอนงาน ดูเเล เทคเเคร์มาตลอดระยะการฝึกงานนะคะ โดยจะนำความรู้เเละประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเลือกงานในอนาคตค่ะ????????และหวังว่าข้อความเหล่านี้จะเป็นทางเลือกของการฝึกงานให้กับอีกหลายๆคนนะคะ ขอบคุณค่ะ????????✌????

นางสาวเอมวิกา มั่นทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73